Tjoget skänker fonderade medel till OPERATION SMILE

Hej alla gamla Högalidare!
Fonden, vi har ju haft några kronor sparade, pengar som skänkts av kompisar som deltagit vid träffar med Tjoget och överskott som uppstått vid dessa träffar.
Några träffar har gått med underskott och då har fonden använts som buffert att ersätta de kronor som saknats. Tjogets fond uppgår idag till 6.555,87 kronor.
Dessa pengar har sedan tänkt användas att användas när någon av våra kamrater somnat in, till blommor eller liten gåva till fond som legat den bortgångne vart om hjärtat.
Vi har tänkt om, man är inte glad när man somnat in, det är för sent då. Vi gläder oss i stället med att glädja andra, och hela tanken med Tjoget har ju varit det, vi gläder varandra.
Efter samtal med flera gamla Högalidare har det förslagits att vi i stället använda pengarna där pengarna är mer till glädje, vi har tänkt oss OPERATION SMILE.
Hjälpa barn som haft otur är i linje med Tjogets anda.
6556 SEK kommer att på överföras till Operation Smile

Visst känns det bra i magen 🙂
Vännen Bosse