Tjogetboken, en bok om Hornstull

Hej, go vänner!
Jag har tagit mig i kragen och börjat jobba med en bok om Hornstull, i så fall för utgivning av Trafiknostalgiska Förlaget som jag har kontakt med i annat sammanhang. En liten bit har jag hunnit, och tanken är att vara klar med text och bild till eller under nästa sommar, om möjligt för att komma av trycket till årsskiftet 2019/20. Lite grann av ett moraliskt åtagande känns det som. Och inte alltför optimistiskt hoppas jag.
När vi ses till jul på Uttringe kan jag ju (före nubben) presentera upplägget lite närmare. Omfattningen är tänkt att bli runt 150 sidor med mer bilder än text förstås. Det hela uppdelat på ett tjugotal kapitel av typen Bergsund, broarna, Ligna, Tanto, malmgårdarna, trafiken, kaféerna, företagen, skolorna, Långholmen osv. Kart- och bildmaterial främst från stadsarkivet och stadsmuseet – även Olle Dolk är beredd att medverka med ett antal av sina bilder.
Den som eventuellt har lust att lämna något litet bidrag är välkommen. Det är i så fall två saker jag tänker på i första hand:
– foton och minnesbilder kring detaljhandeln
– korta minnesbilder av annan karaktär (specifika händelser som fäst sig i minnet)
Sådant kan läggas in i små ”faktarutor” som både konkretiserar och lättar upp. Gärna andra idéer också förstås.
Det hela en sak av gemensamt intresse vågar jag hoppas.
Leif